Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
05.05.2010  

Zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma - 6. junij 2010

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ga je 19. aprila 2010 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Referendum bo potekal v nedeljo, 6. junija 2010.

Pravico glasovati na referendumu imajo tisti državljani Republike Slovenije, ki imajo pravico voliti poslance v državni zbor. Poleg redne oblike glasovanja na voliščih po Sloveniji obstaja še predčasno glasovanje po pošti, po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Slovenski državljani s stalnim prebivliščem v tujini, lahko glasujejo na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer 6. junija 2010 med 9. in 17. uro (naslov: Lindwurmstr. 14, 80337 München). Na Generalnem konzulatu RS v Münchnu lahko glasujejo tudi tisti slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki bodo do 22. maja 2010 Državni volilni komisiji (DVK) posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.dvk.gov.si.

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti morajo svojo namero sporočiti DVK najkasneje do 22. maja 2010. Opozarjamo, da slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v tujini, glasovnic in volilnih kart tokrat ne bodo dobili neposredno na naslov v tujini. Glasovnico in volilno karto za glasovanje po pošti bodo prejeli le tisti volivci, ki bodo zahtevo za glasovanje po pošti do 22. maja 2010 posredovali DVK.

Obrazec za prijavo za glasovanje po pošti je prav tako objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 4331 269 ali na elektronski naslov rvk(at)gov.si.

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan izvedbe referenduma v Sloveniji in bi želeli tam tudi glasovati, lahko zahtevo za glasovanje v Sloveniji najkasneje do 3. junija 2010 posredujejo na DVK. Obrazec za glasovanje na posebnih voliščih v Sloveniji, se prav tako nahaja na spletnem naslovu www.dvk.gov.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini imajo od 13. maja 2010 naprej možnost, da na Generalnem konzulatu RS V Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Generalni konzulat RS v Münchnu ali DVK.