Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
13.05.2010  

Spletni portal www.culture.si

Obveščamo, da je konec aprila 2010 zaživel nov spletni portal www.culture.si.

Portal ponuja različne članke o akterjih na podpročju umetnosti in kulturne dediščine v Sloveniji, informacije o prizoriščih, izobraževalnih programih, podpornih dejavnostih in virih financiranja.