Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
27.09.2010  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma

Dr. Janez Posedi je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi na Državni zbor Republike Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Predlagano referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembi Zakona o sistemu javnih plač v javnem sektorju - ZSPJS-O, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 7.9.2010?".

Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan roka zbiranja podpisov volivcev določil četrtek, 23.09.2010, kot zadnji dan pa sredo, 27.10.2010.

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Nemčiji in sicer tako, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu ali v času konzularnih ur v Stuttgartu osebno izpolnijo ter podpišejo ustrezen obrazec podpore ter uradni osebi Generalnega konzulata predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba overi podpis volivca. Izpolnjen in overjen obrazec podpore nato volivec posreduje pobudniku referenduma na naslov: dr. Janez Posedi, Gibina 19, 9240 Ljutomer, Slovenija.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Generalni konzulat v Münchnu.