Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
17.07.2018  

20. obletnica sprejetja Rimskega statuta

Slovenija ostaja aktivna in prepoznavna članica sodišča. Zavezanost, da prispevamo h krepitvi mednarodnega pravosodja odraža usmerjenost naše zunanje politike, ki temelji na premisi vladavine prava, spoštovanja mednarodnega prava in zavedanja, da brez spoštovanja človekovih pravic in zagotavljanja odgovornosti za storjene najhujše zločine ni trajnega miru in varnosti ter tudi ne družbenega napredka. Slovenija je članica Biroja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta za obdobje 2017 – 2020.

Sodišče predstavlja vodilen mednarodni mehanizem za zagotavljanje odgovornosti storilcev za zločine v primerih, ko države tega niso zmožne ali niso pripravljene storiti same. Njegova vloga je razvidna iz števila primerov, s katerimi se ukvarja, ki posredno ali neposredno segajo v vse celine sveta. Sodišče je, med drugim, doseglo prepoznavne dosežke na področju sodne prakse, pomoči žrtvam in učinkovitostjo delovanja.

Slovenija bo še naprej podpirala delo MKS in se zavzemala za univerzalno, neodvisno in učinkovito sodišče.